Mardin çocuk diş kliniği, doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar çocuk ve ergenlerin ağız ve diş
sağlığını korumayı amaçlar. Bu açıdan çocuk diş hekimliği, çocuklar için korunma ve tedavi
yöntemlerini uygulayan bölümdür. Bu kapsamda, diş çürüklerinin önlenmesi, süt dişleri ve
periodontal hastalıkların tedavisi ve iyileşmesi, diş çekimi, erken dönemde diş kayıplarının önlenmesi,
doğru diş diziliminin sağlanması, çocuk ve ergenlerde periodontal hastalıkların travmatik teşhisi, diş
ve destek doku hasarı tedavisi gibi uygulamalar uygulanır. Bunlara ek olarak, özel gereksinimli, kronik
sistemik hastalığı, sendromları, bedensel ve/veya zihinsel engeli olan çocukların da diş muayenesi ve
tedavisi sağlanır.

Çocuk Diş Hekimliği Nedir?

Mardin çocuk diş hekimi, 0 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda süt ve daimi dişlerin sağlıklı bir şekilde
korunmaını sağlar. Normalde süt dişi 6 aylıkken çıkmaya başlar ve 2,5 yaşına gelindiğinde toplam 20
süt dişi tamamlanır. Süt dişleri daimi dişlere göre yapısal ve anatomik farklılıklara sahiptir. Bu süt
dişlerinin en önemli işlevi çocuğun beslenmesini sağlamaktır. Çürük süt dişleri beslenme sırasında
ağrıya ve buna bağlı yetersiz beslenmeye neden olur. Bunun yanı sıra dişler boyutlarını kaybeder ve
kalıcı dişler için yeterli yer tutamaz. Bu, gelecekte oluşabilecek birçok soruna yol açabilir. Daimi dişler
6 yaşında çıkmaya başlar ve bu dönemden 12 yaşına kadar hem süt hem de kalıcı dişler ağızda
bulunur. Bu karma dişlenme döneminde ağız boşluğunda çürükler varsa kalıcı çürük riski de vardır.
Tüm bu süreç ise alanında uzman ve profesyonel çocuk diş hekimlerini gerektirir. Bu açıdan Mardin
Daradent Çocuk Diş hekimi, çocukların ağız ve diş sağlığını, çene ve yüz gelişimini bebeklikten
itibaren takip eder ve ağız ve diş sağlığı için gerekli uygulamaları gerçekleştirir.

İlginizi Çekebilir:  Diş Taşı ve Temizliği Nedir?

Çocuk Diş Hekimliği Neden Önemlidir?

Diş hekimi korkusu genellikle kötü bir çocukluk deneyiminin sonucudur. Çocuk diş tedavileri,
uzmanlar tarafından gerçekleştirilir, başlangıçta çocukla iyi iletişim sağlanır ve uzun vadede önlemler
alınır. Bir çocuk diş hekiminin temel görevlerinden biri, gelişmekte olan bir çocuğun zihinsel ve fiziksel
gelişimini gözlemlemek ve çocuğun diş hekimine alışmasını sağlamaktır. Diş hekiminden korkan
hemen hemen herkesin çocukken diş hekimiyle ilgili kötü bir anısı vardır. Mardin çocuk diş doktoru,
diğer diş hekimlerinden farklı olarak, çocuklarla iletişim kurmak için eğitilmiştir. Pediatrik diş hekimi
hem genel diş yapısına hem de gelişmekte olan dişlerin anatomik yapısına aşinadır. Bu bilgiler ışığında
diş çürümesi sorunu kolaylıkla teşhis edilebilir. Bu nedenle çocukların diş muayeneleri ve tedavilerini
bir çocuk diş hekiminin yapması tercih edilir. Çocuk diş hekimleri, ortaya çıkan ortodontik
bozuklukları önceden tahmin edebilir, önleyici tedbirler alabilir ve gerektiğinde ortodontistlere
yönlendirebilir.